Rype- og skogfugltaksering

Resultatene fra årets rype- og skogsfugltaksering er oppløftende. Som vanlig varierer resultatene innen kommunen. Vilt 1 som er Lillerøåsen, og er Engerdalns beste sammenhengende rypebiotop, var det veldig bra med rype og en estimert tetthet på 53 ryper pr km2 og en kyllingproduksjon på 8 er rekordhøyt. Vilt 2 som er Kvitvorda og Østfjellet var det også bra med en tetthet på 24 ryper pr km2 og en produksjon på 8 kyllinger der også. Vilt 3 som er nord for Drevsjø, Gløtvola og Sømådaln er det lavere tetthet og kyllingproduksjon med 15 ryper pr. km2 og en produksjon på nærmere 6 pr kull. Noe av forklaringa på at det er lavere tall på vilt 3 er biotop og linjevalg. En del av linjene går i åpen furuskog med myrer hvor det er både skogsfugl og ryper, hvor rypetettheten normalt er lavere enn linjene som går i fjellet. Fra 2015 ble det taksert flere linjer i skogsterreng med tanke på skogsfugl, de nye linjene er spredt på allmenninga og  sammen med  Gløtvolaområdet danner de grunnlaget for skogsfuglberegningene. Resultatene her ble en tetthet på 6,3 pr km2 og en produksjon på 5 kyllinger. Kyllingstørrelsen var bra, men ut i fra meldinger og observasjoner i sommer var det forventa høyere tetthet så forhåpentligvis er bestanden underestimert på skogsfugl.     Resultatene rypetaksering.      Resultatene skogsfugltaksering

DSCN6054.JPG
Bjørnar Johnsen