Salgsprosedyre på dagskort og periodekort på Rype- og skogsfugl i oktober/november

Periodekort:

Som tidligere annonsert så har Fjellstyret vedtatt å selge 125 periodekort på Rype- og skogsfugl i perioden 2. oktober t.o.m 15. november. 60 av disse kortene er forbeholdt innenbygds, mens 65 selges til utenbygds.

Disse kortene ligger nå ute på inatur, der du kan sende inn en søknad. Kortene finner du her. Søknadsfristen er 31. august.

Når søknadsfristen er ute foretar vi en trekking i løpet av 3. september. De som blir trukket ut vil få et tilbud om jakt umiddelbart, med en betalingslink. Kortet må betales innen fristen. Alle som ikke blir trukket ut i 1. runde vil bli stående på vent. Når noen takker nei, eller betalingsfristen har gått ut, trekkes disse kortene på nytt blant de som ikke fikk kort.

Dagskort:

Det er i tillegg vedtatt å selge 100 dagskort i denne perioden, med maks 10 kort hver dag. Her er det første mann til mølla.

Dagskortene finner du her.

Disse kortene legges ut for salg 8. september kl. 09.00.

På disse kortene skilles det ikke på innenbygds og utenbygds, men innenbygds får halv pris.
Det gis ingen prisrabatt for kjøp av dagskort i kombinasjon med ukes- eller periodekort. Gjøres det kjøp av dagskort utover 2 dager sammenhengende vil jaktkortet gjelde for de to første dagene i kjøpet og beløp for øvrige dager refunderes ikke.

Betalte jaktkort som ikke benyttes refunderes ikke med mindre helt spesielle forhold foreligger.

 

Foto: Merète Trangsrud

Foto: Merète Trangsrud

Merète Trangsrud