Mulig ulv ved Drevsjø i kveld.

Foto: Viltkamera ID:515

Foto: Viltkamera ID:515

Det ble muligens sett en ulv kl 20.30 i kveld som kryssa veien rett øst for Drevsjø sentrum og hadde retning nordover. Det tynne laget med sporsnø som kom imårres var borte og ikke mulig å få bekreftet observasjonen på spornsø. Bildet til venstre er fra Elgålia i vårres ved et elgkadaver og der var det mye bjørnemøkk og vil minne elgjegerne om å plukke bjørnemøkk under jakta for dna - analyse. Mulighetene for lisensjakt på bjørn øker når flest mulig av de individene som er i området blir registrert. Det er kommet melding om to elgfall på statsallmenninga i dag, Jotholla har fått en kalv og Snertnesset en fjorokse. På den private delen har det vært stille fra Viltstellområde I, mens det på viltstellområde II er to elgfall. Moalia har fått en kalv og Volskaftet skøyt ei fjorku som hadde blitt en del eldre når skyttern kom fram til fallet, da var det ei ku.

Felt elg statsallmenninga.
Felt elg vilt I og II. 

Gasta Design