Protokoll fra Fjellstyremøte 12 oktober.

Foto: Arkiv ID:518

Foto: Arkiv ID:518

Protokollen fra fjellstyrets møte den 12 oktober ligger nå klar under knappen Styrearbeid. Der finner du forøvrig saksframlegg og innkalling, samt protokoller og sakspapirerer til tidligere møter. Saklista var variert og rikholdig også denne gangen. Den saken som har vært gjenstand for en del vurderinger fra fjellstyrets side er saken om tildeling av tilleggsjord til Valdalen gård. Denne saken har fjellstyret jobbet relativt mye med og vedtaket som ble fattet på augustmøtet ble påklaget. Denne gangen behandlet derfor fjellstyret klage på sitt vedtak. Fjellstyret opprettholdt sitt vedtak fra august og saken vil nå gå til Landbruksdirektoratet for avgjørelse. Ellers kan du lese hvordan fjellstyret stiller seg i flere forskjellige grunndisponeringssaker på statsallmenningen, søknad om etableringstilskudd samt se hvordan det står til med økonomien. 

Gasta Design