Ponskara leverer.

Foto: Ponskara ID:514

Foto: Ponskara ID:514

Lillestulaget har hatt en turbulent jaktsesong så langt, det har vært dårlig med elg på terrenget, men desto mer ulv og gråhundatispa til Tore ble som kjent angrepet av to ulver. Etter angrepet på jaktkompisen har løshundene blitt midlertidig omskolert til bandhunder, tross dette ble det en fin okse på Ponskara i dag. På viltstellområde I har Rødalsteigen og Hyllsjøen fått hver sin kalv i dag. På viltstellområde II har Lerådaln fått ei fjorku og Vestlia har fylt kvoten med en kalv. På statsallmenninga har Løvåsen nord og Valdaln fått hver sin kalv, Sundet ei fjorku og Granberget fylte kvoten med en fjorokse.

Fjorku fra Lerådaln.
Felt elg statsallmenninga.
Felt elg vilt I og II

Gasta Design