Månedens fisk er Røya.

Teksten er i hovedsak hentet fra Store Norske leksikon, men med noen endringer, tilføyelser og tilpasninger.

Røye, benfiskart i laksefamilien. Røye forekommer i Norge i to hovedtyper: ferskvannsrøye, som lever hele sitt liv i ferskvann og som finnes i alle landsdeler, særlig i lavere strøk, og sjørøye, som vandrer mellom ferskvann og sjøen og som finnes fra Nord-Trøndelag og nordover. Sjørøya er dessuten tallrik på Svalbard («spitsberg(en)laks») og på Grønland («grønlandslaks»). I mange vann spalter ferskvannsrøya seg i flere morfologisk ulike delbestander (former, morfotyper). Ofte finnes da en særlig småvokst form med store øyne, dypvannsrøye eller dvergrøye, sammen med den vanlige formen (normalrøye). Unntak finnes imidlertid; gautefisken i Tinnsjø er en større dypvannsform, og det samme er Randsfjordens kolmunn, som kan bli rundt 10 kg. I Engerdal har Engersjøen den mest utpregede morfologiske todelingen, med en mørk dypvannsrøye med store øyne og en normalrøye som lever høyere i vannlagene.

Røya er en stimfisk som liker kaldt vann og oppholder seg derfor, spesielt på sommeren, ofte på dypt vann.

Sjørøya vandrer til havs på våren, og kommer tilbake for å overvintre i ferskvann etter 4–6 uker i fjordene eller nær kysten.

Forplantning

Røya anlegger i gytetiden en praktfull gytedrakt med skinnende rød buk og hvitkantede bryst- og bukfinner; særlig har hannrøya intense farger. Formeringsevnen er stor, den har derfor lett for å danne overbefolkning, slik at den blir mager og lite attraktiv. Holdes bestanden nede på passende størrelse, blir den imidlertid av utmerket kvalitet. Den kan bli 10–12 kg, men er vanligvis langt mindre; fra en hekto til 1/2 kg er vanlig fangststørrelse. Spesielt i fjellet og nordpå er den vel ansett av sportsfiskere.

I de senere år er røye blitt en interessant fiskeart for kommersielt fiskeoppdrett. Ettersom Røya er en stimfisk tåler den å gå tett, den vokser fort, tåler også å leve i saltvann (ikke om vinteren), og har etter oppdrettet en lekker form og farge for fiskemarkedet.

Kultivering

I Engerdal setter vi ut røye i en rekke vann fra vårt settefiskanlegg på Snerta. Se oversikt over fiskeutsettinger her. Både som følge av dette og av gunstige forhold fra naturens side har vi en rekke gode røyevann med muligheter for virkelig stor fisk. I enkelte vann er rekrutteringen i største laget og vi driver uttynningsfiske for å unngå overbefolkning. 

Fiske

Røyefiske foregår som sportsfiske med sluk og flue som ved ørretfiske. Røya liker gjerne gildere farger i rødt og gult. Isfiske kan være bra gjennom hele vinteren. Selv om det for mange frister mest når vårsola varmer, anbefaler vi å prøve både på høstisen og midtvinters.

Se film om kikkfiske nederst på siden.

Følg med på hjemmesiden vår for informasjon og dato på «fiskeutstyrsdag» hvis du har lyst til å lære mer om ulike fiskeutstyr og bruken av dem.

Røyevann

Gode røyevann i Femund Engerdal er f. eks: Blakksjøen, Røvoltjerna, Vonsjøene, Storsjøen, Hammarsjøen, Volsjøen og Djupsjøen.

Røye som mat

I løpet av sommeren vil vi gjennomføre et arrangement som går på tilberedning av fisk - Fra fisk i vann til mat på fat. Der vil vi blant annet ha kurs i å gjøre opp fisk, filetere fisk før vi avslutter med å lage en fiskerett. Følg med på våre hjemmesider for dato og informasjon.

Røye er en veldig god matfisk, og her finner du noen oppskrifter med røye.

Merète Trangsrud