Småviltjakt 2018/19

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Engerdal fjellstyre har i styremøte den 14 februar vedtatt opplegg for småviltjakta for jaktåret 2018/19. Opplegget blir mye av det samme som sist år mtp korttyper og prosedyrer. Nytt er at vi i løpet av mars kommer til å legge ut et antall kort for ukesjakt på ryper og skogsfugl i september . Her blir det tildeling (trekking) etter søknad via Inatur. Det legges opp til å selge 140 kort hvorav halvparten er forbeholdt innenbygdsboende jegere. Dersom det blir lite fugl forbeholder fjellstyret seg retten til å avlyse jakta. I så fall vil solgte kort refunderes. Fangstbegrensinger og jakt på ryper og skogsfugl utover dette (dagskort, periodekort) tar fjellstyret stilling til etter takseringen i august.

Korttyper for alle andre jaktbare arter (smårovvilt, hare, ender m.v.) samt kort for trening av jakthunder blir som tidligere år og vil være klare for salg på Inatur i løpet av april.  

Vi vil oppdatere vår informasjon vedr. småviltjakt på hjemmesiden de kommende dagene.

Ole Opseth