Lovutvalg på besøk.

Foto: Ole Opseth ID:557

Foto: Ole Opseth ID:557

Tidligere denne uken var Engerdal fjellstyre verter for sekretariat og leder (høyesterettsdommer KA Utgård lengst til venstre på bildet) for det utvalg som skal gjennomgå lovverket for statsallmenninger. Møtet kom i stand i forbindelse med at hele lovutvalget var samlet på Røros denne uka, og hadde ønske om å treffe fjellstyret i Engerdal.   Møtet med fjellstyret var på Johnsgård og foruten orientering om statsallmenningen, fjellstyrets virksomhet og næringslivet på statsallmenningen, var det dialog om en rekke temaer. Grunndisponeringer (bl.a. salg av statsallmenningsgrunn, fordeling av inntekter), jakt- og fiske (bl.a. tilgjengelighet innenbygds/utenbygds, utlendingers mulighet for jakt) og oppsynsordning var noen av det som var tema. For fjellstyrets del ble forholdet rundt hogst og hyttebygging på allmenningen tatt opp. Det er knyttet både spenning og forventninger til lovutvalgets arbeid. Utvalget skal levere fra seg sitt arbeid i form av en NOU våren 2018. Det bør her også nevnes at i lovutvalget sitter Elle Merete Omma, som har sine røtter i Engerdal. Besøket ble avsluttet med et besøk i båtbyggeriet i Sømådalen, der det ble gitt en interessant omvisning og presentasjon av virksomheten.

Lovutvalgets mandat.
Lovutvalgets sammensetning

Gasta Design