Æljakta snart over på staten.

Foto: arkiv ID:556

Foto: arkiv ID:556

Det er bare tre dager igjen av elgjakta på statsallmenninga og i helga var det ikke gode forhold for jakting, med mye snø som ikke egna seg for smygjakt. Allikevel ble det skutt 3 elger på lørdagen, Snertnesset fikk en kalv, Løvåsen nord en okse og Femundsmarka sør ei fjorku. Etter nærmere vurderinger viste det seg at det var noen år siden fjorkua var fjorku, men da var det vanskelig å få liv i kua igjen. Det ble også felt ei ku med kalv i slutten av forrige uke bak låven til Snorre Lillebo. Store sterke Snorre skulle jage bort kua fra rundballene bak låven, men isteden var det elgkua som jaga Snorre. For å unngå mer uvenskap mellom elgkua og Snorre, fikk Vurrusjølia vest, som hadde igjen ku på kvoten, tilbud om å ta ut kua, og kalven ble da felt samtidig. Lortseter laget mangla et par elger og var mer kjøttsultne og tok kalven på kvoten sin. De fleste jaktlaga er ferdig med jakta, av 31 lag er 19 lag ferdig med ordinær kvote. Det er felt 127 elg på statsallmenninnga av en kvote på 138 + 5 felte tilleggsdyr som gir en fellingsprosent på 88,8 og det er nok ikke så mange som er ute og jakter de siste dagene.   På den private delen har det ikke kommet meldinger om noen elgfall siste uka, men der er det elgjakt til jul.

Felt elg statsallmenninga.
Felt elg vilt I og II  

Gasta Design