Gutteklubben i Granberget.

Foto: Bjørnar Johnsen ID:559

Foto: Bjørnar Johnsen ID:559

I Granberget hadde denne guttegjengen samla seg 28. november ved noen rundballer som lå ved veien. Mener alle elgene er okser og den til venstre har mista geviret og den i midten har mista høyre side av geviret. Vanligvis er det rundt juletider de fleste større elgoksene mister geviret, mens småoksene gjerne har geviret lenger utover vinteren.

Elgjakta er nå ferdig på statsallmenninga og det ble felt 127 elger av en kvote på 138, men det ble også felt 5 tilleggsdyr som må regnes med ved uttregning av fellingsprosenten som ble 88.8%. Det ble felt 62 hundyr og 65 hanndyr. Av de felte dyrene var 18,1% ku, 21,3% okser, 11,8 fjorku, 12,6% fjorokse og 36,2% kalver. To kuer og en okse var under 130 kg. Det ble skutt 3 fjorkuer på henholdsvis 74kg, 63kg og 59kg, dette er skrapdyr som er veldig bra å få ut av elgbestanden, var også en fjorokse på 86 kg som ikke hadde utviklet ordentlig gevir engang. Det er feilskutt kun 3 kuer som er meget bra og jegerne skal ha skryt for dette. Det var ekstra utfordringer i høst for jaktfeltene øst/vest for Femund hvor det bare ble tildelt voksne dyr og kalv/fjorku grunnet resultatene fra sett elg skjemaene som viste at det var mindre okser enn ønsket i bestanden. Jaktfeltene har vært eksemplariske og fulgt bestandsplanen og forhåpentligvis er den skjeve kjønnsbalansen rettet opp.

Gasta Design