Rådyrbukk overkjørt.

Foto: Bjørnar Johnsen ID:558

Foto: Bjørnar Johnsen ID:558

Ved Femundsundet er det stadig vekk spor etter rådyr som går i veien. Snøfallet har gjort at rådyra bruker veien for å forflytte seg og da er de utsatte fotgjengere på de glatte veiene i mørket nå. Denna flotte bukken ble overkjørt av en lastebil i dag tidlig ved Femundsundet. Er viktig være observang iforhold til hjortevilt og reinsdyr nå. Fra Sølenstua og hele veien til Femundsenden beiter det nå veldig mye reinsdyr ulovlig utenfor reinbeiteområdet og det har vært flere påkjørsler av rein. Forhåpentligvis blir reinen flyttet innenfor reinbeiteområdet igjen snarest. 

Gasta Design