Hjort på Aspneset.

Foto: Ole Opseth. ID:567

Foto: Ole Opseth. ID:567

De som følger med litt på vår hjemmeside og fjellstyrets saker gjennom forrige år, har sikkert fått med seg at det er 2 brukere på statsallmenningen som er i gang med å etablere hjorteoppdrett. Hos Åse og Gudmund Waldal på Aspneset på Lillebo er nå de første hjortene på plass. Hittill har det ankommet 6 dyr. I løpet av året er det planer om innkjøp av flere dyr, og til våren er det ventet kalver. Martin Waldal jr. på gården Valdalen er den andre som har konsesjon for oppstart av hjort. Hans søknad om tilleggsjord, som fjellstyret stilte seg positive til, ligger nå som følge av klagebehandling hos Landbruksdirektoratet for behandling. Hjorteoppdrett er en ny næring i Engerdal og det er derfor en positiv og spennende satsing som gjøres på de to gårdene. Den som har øynene med seg når en kjører forbi Lillebo har ihvertfall sjansen til å få sett hjorten på Aspneset, i tillegg til elg og rådyr. 

Gasta Design