Bidragsbudsjett 2017.

Foto: Ole Opseth ID:563

Foto: Ole Opseth ID:563

På fjellstyremøtet den 22 desember ble det vedtatt Bidragsbudsjett for 2017 (sak 90.16). Dette er tilskudd Fjellstyret gir til næringsformål og allmennyttige formål. Bidragsmidlene stammer fra overskuddet i fjellkassa, og ramma for årets budsjett er kr 656 000,-, hvorav kr 482 000,- er tiltenkt næringsformål og kr 174 000,- er tiltenkt allmennyttige formål m.m. Sammen med ubenyttede midler fra sist år er det tilsammen disponibelt kr 735 000,- for bidragsåret 2017. Har du en bra plan for å utvikle din næring, eller har du et allmennyttig formål som sårt kunne trenge en slant fra fjellstyret, er tiden nå inne for å sende en søknad. Bidragsbudsjettet 2017 inneholder regler for tildeling og søknadsprosedyre. Søknadsfristen i år er den 1. februar.

Bidragsbudsjett med regler for 2017 finner du her eller trykker på knappen for bidragsbudsjettet under "Styrearbeid" i menyen.

Søknaden sendes enten elektronisk til post@engerdal-fjellstyre.no, eller som vanlig brevpost til Engerdal fjellstyre, Hyttveien 45, 2443 Drevsjø. 

Gasta Design