Protokoll fra fjellstyremøte den 20. desember.

Foto: Ole Opseth/Arkiv ID:565

Foto: Ole Opseth/Arkiv ID:565

Protokollen fra fjellstyrets møte den 20 desember er nå klar, og du kan lese den her eller under knappen "Styrearbeid" på denne siden. Tradisjonen tro ble Driftsbudsjett og Bidragsbudsjett for 2017 vedtatt. Bidragsbudsjettet kan du lese om i foregående sak på denne siden. I tillegg ble det avgitt høringsuttalelse i saker gjeldende grunndisponeringer og spørsmål om ekstra tilskudd til sikfiskere ble behandlet.

Neste styremøte er den tirsdag den 14. februar. Møteplan for 2017 finner du under knappen "Styrearbeid".

Gasta Design