Fangststatistikk.

index.png

Gjennom vår tilknytning til Fishspot er Engerdal Fjellstyre deltager i et prosjekt kalt FISKENÆR. Prosjektet har gjennomført en analyse av fiskerapporter. For Engerdals del har det kommet inn 739 fangsrapporter fra personer som har fisket her i sommer. I og med kortområdet er stort er det ikke skilt mellom ulike områder. Derfor får en et sammensatt bilde av fangstene. Konklusjonen er at det er en relativt høy andel av fanget harr og ørret som er under 30 cm. Allikevel har visse områder i Engerdal en høy andel stor fisk.  Generelt viser undersøkelsen at det er stor variasjon i hvor det fås mye fisk, men at det er større sjanse for å få stor fisk i elver med fangstbegrensinger.

Vi takker dere fiskere for rapportering. Dette gir verdifull informasjon for forvaltningen av fisket i Engerdal, og utformingen av fiskeregler. Hittill har det ikke vært så vanlig at en har et system med fangsrapportering for sportsfiske i ferskvann, men vi tror det kommer til å bli mer vanlig i framtiden.

Faktaark Engerdal.
Faktaark Engerdal, English version

Gasta Design