Sett elg resultater.

Foto: Bjørnar Johnsen ID:568

Foto: Bjørnar Johnsen ID:568

Fjellstyret forvalter elgstammen på statsallmenninga etter en godkjent bestandsplan med målsettinger for elgstammen. For å nå målsettingene er det viktig og vite mest mulig om størrelsen og sammensetningen i elgbestanden og det beste verktøyet til det er sett elg skjemaene, som jaktlagene fyller ut samvitighetsfullt for hver jaktdag. Får da en oversikt på hvordan elgstammen var sist høst og sammenligner det med tidligere års resultater. Tallene for sett elg pr dag viser en nedadgående tendens sør for Drevsjø mens det nord for Drevsjø er motsatt, men fremdeles blir det sett mest elg sør for Drevsjø pr dag, se diagrammet her. For den som vil studere sett elg talla på jaktfeltnivå sist høst ligger det her. Målsettingen for sett ku pr okse er at det er mellom 1,5 - 1,8 ku pr okse ut ifra sett elg skjemaene. Her ble det store forandringer ut ifra høstens tall som var overraskende, se diagrammet her.

Gasta Design