En hjelpende hånd til rødalsrøa

Hylleråsen fiskeforenings edleste skatt er den stedegne røya med silkemykt skinn og knallrødt kjøtt. Tidligere befolket den hver eneste lille bekk og vannpytt i hele Røavassdraget sør i Engerdal, som med det var nær unikt som røyevassdrag i sørnorsk sammenheng. Etter innføring av ørret på 50-tallet, ble røyebestanden redusert til en liten rest og presset til utryddelsens rand. De senere årene har fiskeforeningen sammen med fjellstyret gjort tiltak som å tynne ørretbestanden og gi bedre plass til røya. Nå tas dette et steg videre ved å tømme den tidligere gode røyelokaliteten Gjeddviktjønna for ørret og forsøke reetablering av røye. Gytemulighetene for ørret er stengt, og i helga ble Hylleråsens beste menn samlet for å fiske ut all ørreten. Resultatet ble 20,35 kg og 208 fisker på 105 garnnetter. Dette gir en fangst på 11,37 kg/ha, noe som tyder på et litt lavere næringsgrunnlag enn i flere av de andre vannene i området. Kaldt, næringsfattig kildevann og homogene bunnforhold kan sikkert være noe av årsaken. Bildet av fangsten viser tydelig hvordan bestandsammensetningen gjerne er og hvor  sårbare slike småvann er for uttak av stor fisk. Største fisk var 750 g, og det var bare sju fisker over 300 g. Vi krysser fingrene for at kommende tiltak blir et steg i riktig retning for Hylleråsens juvel, rødalsrøa. (På bildene: Roar Hyllvang, Erling Rønning, Jørn Skogheim og Steinar skogheim).

Gjeddviktjønna.jpg
Tore Stengrundet