Info ang. båndtvangen

Mange venter nå på at båndtvangen skal ophøre og at hundene kan slippes for trening.

Vi minner om at båndtvangen gjelder til og med den 20. august, det betyr at det er den 21. båndtvangen opphører.

God tur på trening:)

Foto: Merète Trangsrud

Foto: Merète Trangsrud

Merète Trangsrud