Fjellstyret selger flere jaktkort for ryper og skogsfugl

Som følge av at årets fugletaksering viser bra tetthet og produksjon av ryper og skogsfugl, har fjellstyret i går kveld vedtatt å selge flere jaktkort. Fjellstyrets vedtak innebærer at vi kommer til å selge 125 periodekort (hvorav 60 forbeholdes innenbygdsboende jegere) for perioden 2 oktober t.o.m. 15 november. Disse vil bli tildelt etter søknad og trekning. Kortene legges ut i dag og søknadsfristen er 31.08.2018.

I tillegg har fjellstyret vedtatt å selge 100 dagskort i perioden 2 oktober til og med 15 november. Disse vil bli lagt ut for salg på inatur.no 8. september kl. 09.00. Verdt å merke seg med dagskortene er at vi selger inntil 10 pr dag, og hver jeger kan ikke kjøpe kort for mer enn to dager sammenhengende. Du kan kjøpe hvor mange kort du vil, men ikke for mer enn 2 dager i sammenheng.

Det er for alle korttyper vedtatt fangstbegrensinger, også for de forhåndssolgte korta i september. Jegerne som har kort for septemberperioden må derfor sette seg inn i hvilke begrensinger som gjelder.

Detaljert informasjon om fangstbegrensinger, priser m.v finner dere nå under "småviltjakt" i menyen. Vi vil kunngjøre ytterligere informasjon om tidsfrister, salgsprosedyrer m.m. fortløpende så snart vi har det klart i dagene som kommer.

Vi gjør oppmerksom på at statsallmenningen i Engerdal i perioden september til desember er berørt av militærøvelsen "Trident Juncture". Dette innebærer at de som ferdes langs vei og i marka vil støte på militær aktivitet. Eksakt hvor, når og i hvilket omfang klarer ikke fjellstyret å spå noe om, men hovedaktiviteten vil være i de vestlige deler av statsallmenninge fra kommunegrensa i sør til Sømådalsområdet i nord.

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Ole Opseth