Gylden mulighet til å leve ut seterdrømmen

Foto: Länsstyrelsen Dalarna. ID:165

Foto: Länsstyrelsen Dalarna. ID:165

50 meter inne på svensk side, rett nord for Gutulia Nasjonalpark ligger Valldalsbygget. Det er i dag en seter som eies av den svenske staten og forvaltes av Länsstyrelsen i Dalarna. De søker nå etter nye leietakere. Stedet er et glimrende utganspunkt for å bedrive litt besøksturisme i kombinasjon med dyrehold. Länsstyrelsen ønsker å høre om det kan finnes intressenter på norsk side, da det tydeligvis ikke er helt umulig å ta kyr fra Norge over til Sverige. Småfe er det nok litt verre med. 

Disponerer du noen storfè men har ingen seter sjøl, er glad i snakke med folk og atpåtil liker å servere egenprodusert mat er dette mitt i blinken. Mer informasjon finner du her. 

Gasta Design