Biotoptiltak i Engeråa

Foto: Ole Opseth ID:162

Foto: Ole Opseth ID:162

Innimellom skjer det postitive ting nedafor Skarven også. Nå er NVE på plass med gravemaskin og gjennomfører biotoptiltak i Engeråa. Arbeidet kommer til å utføres denne uka på strekningen Semmingsbrua og opp til utløpet fra Litlengeren. Det skal gjøres strømkonsentratorer på visse steder og legges i stein på en del utvalgte plasser. Hensikten med dette er å tilbakeføre noe av det opprinnelige preget som åa hadde før den ble renset for stein for å tilrettelegge for fløting. I sin tid var det vanlig at en modifiserte åer og elver for å gjøre det lettere å fløte tømmer. Denne opprenskningen ble ofte gjort med bulldoser og dynamitt. Konsekvensen var at en del bra standplasser for fisk forsvant. Biotoptiltakene som gjennomføres nå gir åa et mer opprinnelig preg og vil skape flere standplasser for fisk. Dette til glede for fiskere selvfølgelig, men mest glad blir nok fisken. Tiltaket vil kanskje skape litt grums i øvre del av åa, men fjellstyret konstanterte i går kveld at småharren vaket stødig bare 10 meter fra der gravemaskina sto parkert. Det skaper nok bare litt forbigående konsekvenser for den fisken som står i åa.  

Gasta Design