Årets første rådyrbukk

Foto: Bjørnar Sundet ID:166

Foto: Bjørnar Sundet ID:166

Bukkejakta starta i går og de ivrigste har vært ute og prøvd allerede, og som vanlig er Bjørnar Sundet en av de første til å melde inn om bukkefelling. Bjørnar er en luring som kan mer enn å skru bil. Denne bukken hadde Bjørnar observert på viltkamera gjennom sommeren i sørvestre del av kommunen i nærheten av boplassen til sagbruksmesteren for Risbakken sag. I går kveld var Bjørnar ute med lokken og det gikk ikke lenge før denne fine bukken dukket opp. Lokkejakt kan være effektivt om den rette bukken er i nærheten og vinden er stabil så bukken ikke merker at det er folk i området. Prata med en annen jeger i Drevsjøområdet som var ute og lokka i går kveld, men da var det bare myggen og knotten som lokken var meget effektiv på. Bukkejakta er organisert som en avlysningsjakt og når tildelt bukkekvote på 15 dyr er felt blir jakta avslutta.  

Gasta Design