Fuglekasserunden i Gutulia

Foto: Bjørnar Johnsen ID:395

Foto: Bjørnar Johnsen ID:395

På fredagen gikk Jan Nordvålen fuglekasserunden i Gutulia og med god hjelp av Patrick Nilsen fra EBUS ble alle 50 fuglekassene kontrollert for å se om egglegginga var i gang for småfuglene. Det var ingen egg å se enda, men i 11 kasser var det reirbygging så det blir nok snart egg. Det er mest vanlig med meiser og fluesnappere i kassene som er ledd i et forskningsprosjekt som har pågått i Gutulia i mange år. Kassene blir fulgt opp ukentlig gjennom sommeren og resultatene notert, i fjor var det en kald vår og sommer og det var få småfugel som fikk fram unger. Patrick var med hele dagen i Gutulia og når det ikke var fuglekasserunde var det rydding av kvist innpå setervollene hvor det skal felles en del bjørk for åpne opp litt. Kristian Risbakken hadde perioder sist sommer med mye knott og det var håpløst å være ute og ved å felle en del bjørk blir det forhåpentligvis mer vinddrag og mindre knott. I tillegg er det kjøpt inn to vidundermaskiner som skal drepe all knott og mygg rundt setra så Kristian og hans gjester kan se sommeren lyst i møte, men det kan nok fortsatt være lurt å ta med myggmiddel ved besøk i Gutulia da jeg er noe skeptisk til slike vidunermaskiner.

Mat og hvile må til etter ei hard økt med kvistrydding.

Gasta Design