Døde elger tømmerrenna ved Sorken

Foto: Bjørnar Johnsen ID:396

Foto: Bjørnar Johnsen ID:396

Nederst i tømmerrenna som går fra Lille Sorksjøen og ned i Sorkelva lå det i dag to fjorokser som hadde kilt seg fast i tømmerrenna og druknet i løpet av siste døgnet. Det var Sorken jaktlag som var på elgtelling i terrenget som oppdaget denne triste hendelsen. Ovafor brua er tømmerrenna bredere og antagelig har de to fjoroksene på bildet forsøkt å krysse den og med alt det vannet som er nå, ble dem tatt av strømmen og seilte nedover renna. Tragisk nok har tømmerrenna blitt delvis ødelagt ved brua og der har stokkene på begge sider av renna blitt klemt sammen og begge fjordyra hadde kilt seg fast der og drukna. Det var ikke lett å få dem løs igjen, men med god hjelp av Kristian og Marius Lundby og Vidar Trøen ble dem fjerna fra elva. Sorken jaktlag har saltstein med kamera rett ved tømmerrenna og de to fjoroksene og kua har vært daglig ved saltsteinen de siste 14 dagene, men siste døgnet er det bare kua som har vært på saltsteinen og forklaringa ligger nok i elva.

Tømmerrena ovafor brua.
Berging av død elg er risikosport - video.

Gasta Design