Fjellstyremøte 8 juni.

Foto: Ole Opseth/Arkiv ID:398

Foto: Ole Opseth/Arkiv ID:398

Det er klart for fjellstyremøte den 8. juni. Innkalling og saksframlegg kan du som vanlig lese under knappen styrearbeid. En rikholdig sakliste også denne gangen, med saker om motorferdsel i utmark, økonomi og uttalelse i forbindelse med at det skal legges innsjøkabel i Femund. Videre er det en interessant sak om tilleggsjord for hjorteoppdrett og en sak om hvorvidt fjellstyret skal gå over til digitalt fiskekortsalg. Møtet er på Skrivargarden og begynner kl 10:00. Fjellstyret har åpne møter, så det er mulighet for interesserte å komme og følge møtene.

Gasta Design