Fòring av rådyr

Foto: Jan Nordvålen ID:535

Foto: Jan Nordvålen ID:535

Vi får stadig henvendelser angående fòring av rådyr. Som mange kjenner til, så kom Mattilsynest med en midlertidig forskrift i juli på grunn av utbrudd av skrantesjuke eller CWD. I følge forskriften er det forbud mot fòring av alt hjortevilt, inklusive elg og rådyr. Det fører til at vi ikke lenger kan fòre elg på fòringsplassene i Elgå, og det er da heller ikke tillatt å ha fòringsplasser for rådyr slik som svært mange har hatt for vane i mange år. Hva det vil bety for spesielt rådyrstammen på sikt hvis denne forskriften blir gjeldende i lang tid, gjenstår å se. Men det er liten tvil om at slike viltstelltiltak har hatt positiv innvirkning på rådyrstammen lokalt. Gjeldende forskrift gjelder foreløpig fram til 1. januar 2017. Så får vi se om forbudet blir utvidet til å gjelde for et lengre tidsrom, eller om man kan gjenoppta fòringa etter nyttår. Her er linken til aktuell paragraf i forskriften.

Gasta Design