Helgas elgfall.

Foto: Løvåsen sør ID:537

Foto: Løvåsen sør ID:537

Det er nok ikke så mange elgjegere som har vært utpå i helga. Er en del snø og var kaldt i starten på helga så det frista nok ikke med elgjakt. Løvåsen sør har hatt ei langhelg med veldig godt resultat og det ble felt 2 kalver på torsdagen og 2 kalver, ei ku og en okse på fredagen. På bildet til venstre er det en fornøyd gjestejeger på Løvåsen sør som fikk skutt en kalv. Stenbekkhauga fylte kvoten sin i går med en kalv. Av de 31 jaktfelta er det nå 15 lag som har fylt ordinær kvote, en del lag jakter på tilleggsdyr og det er felt 3 tilleggsdyr øst/vest for Femund og et dyr i den sørlige delen. Fellingsprosenten er nå 83,8 og det kan bli vanskelig å nå fjorårets fellingsprosent som var 93,1%. På den private delen fikk Hullbekkjølen endelig tak på en liten enslig kalv som laget har jaktet på den siste tia. Kalven veide bare 35 kg og hadde nok fått store problemer med å overleve vinteren.

Felt elg statsallmenninga.
Felt elg vilt I og II  

 

Gasta Design