Røyerogn henting i Svukuriset

Foto: Emil Nymoen ID:532

Foto: Emil Nymoen ID:532

I går dro vi opp til Svukuriet for å hente røyerogn, som Olav Riseth hadde tatt vare på. Røyerogna hadde de på Svukuriset tatt ut av røyene som de hadde fått under garnfisket etter røye, som foregår nå på høsten i Femund. Etter at vi hadde hentet rogna så dro vi ned til settefiskanlegget på Snerta, og fordelte rogna utover irognkassene, der den blir behandlet etterhvert.

Gasta Design