Flere storoksefall i dag.

Foto: Tore Joten ID:492

Foto: Tore Joten ID:492

I strålende jaktvær har det blitt felt 13 elg på statsallmenninga i dag og deriblant flere fine okser. I Sømådaln har Hilmar Eggen felt denne finne 16 taggeren på jaktfeltet Trolltjønnåsen hvor det var bra med elg. Ble sett 4 okser, 3 kuer og en kalv på samme posten og der sorterte Hilmar ut den største oksen som ble liggende igjen. Er artig når ivrige unggutter får slike opplevelser. Nabolaget Buvika fikk en 13 tagger okse i dag. Galtåsen Sør som dro igang jakta med røking av fisk fra Femund på fredag var nok lei fiskespisinga nå og dro til med en 19 tagger, så nå skulle det bli kjøtt til alle mann. Femundsmarka fikk en flott 15 tagger.

Galtåsen Sør 19 tagger.
Femundsmarka Sør 15 tagger.

På den private delen er det på viltstellområde I felt ei ku på Hyllsjøen. På Viltstellområde II har Volskaftet fått en fjorokse og Kvitvordlia har felt 4 elger i dag. Den ene kua Kvitvordlia fikk ble felt fordi den haltet kraftig og den var i meget dårlig kondisjon og den ble kassert. Den kasserte kua hadde med seg en kalv som veide 42 kg.

Felt elg Statsallmenninga.
Felt elg vilt I og II.   

Gasta Design