Flere elgfall i dag!

Foto: Eidar Sponberg ID:493

Foto: Eidar Sponberg ID:493

Det er flere elgfall på statsallmenninga i dag så jaktværet har nok vært bra. Bildet er fra Snertnesset hvor skytter Arild Sponberg og lille Banjo fikk sin første store elgokse med en 12 tagger. Av 29 felte elg så langt er 9 okser, så det ser ut til at det er bra fart i oksene nå. Granbergtangen har virkelig fått løsna sikringen og fått 3 elger i dag. Jotholla har egen kuskytter som slo til i dag med ei litta ku fikk fjellstyret beskjed, men etter nærmere tannettersyn viste det seg å være ei fjorku, så tittelen som kuskytter henger nok i en tynn tråd.   

Kuskytteren på Jotholla.
Fornøyde Femundsmarka sør jegere fra i går.    

På viltstellområde I er det ikke felt noen elg i dag, men det ble felt 2 dyr på Engeren Vest i går som jeg ikke fikk med meg. På viltstellområde II er det felt 5 elg i dag og Kvitvordlia har bare 1 dyr igjen på kvota.

Felt elg Statsallmenninga.
Felt elg vilt I og II. 

Gasta Design