Død simle med bittskader.

Foto: Bjørnar Johnsen ID:490

Foto: Bjørnar Johnsen ID:490

I helga fikk jeg melding om denne reinssimla som lå død i stien mellom Gutulisetra og Storgrana. Simla ser ut til å ha fått etkraftig bitt rett over bogene nederst på nakken. Simla overlevde nok angrepet i første omgang og har gått med dette en periode, etterhvert har det blitt betent med mye fluemark og til slutt døde simla i stien så det var bare tilfeldig at den ble funnet. Er nok et større rovdyr som har vært på ferde og ut fra et bitt er det vanskelig med sikkerhet å konkludere med art. Kan være jerv, ulv eller bjørn som nesten fikk seg ei reinsdyrsteik.

Betente skader. 

Gasta Design