Fetere fisk i Blakksjøen

Foto: Tore Stengrundet

Foto: Tore Stengrundet

Etter mange år med dominans av svært småfallen fisk, ble det i 2012 lagt ned en stor innsats med finmaskede garn for å bedre tilstanden i det høypotente fiskevannet øst for Engerdal sentrum (se september og august 2012 i arkivet). Nå, to år senere, har tida kommet for å følge opp prosjektet med ny tynning og registreing av endringer. Selv om den hyggelige påstanen i overskrifta må sies å bygge på høyst uvitenskapelige metoder, kan vi etter de siste dagenes uttynningsfiske med stor sikkerhet fastslå at røyebestanden i sjøen har endret seg til det bedre. Med de samme maskeviddene som sist er det nå en liten økning i gjennomsnittsvekt og et betydelig lavere antall fisk per garn. Og i tillegg ser fisken fetere ut, noe bildet til høyre, hvor den sedvanlige fyrstikkesken er byttet ut med sommervikar Arne Elgaaen, illustrerer. Etter et par netters fiske kommende uke, rundes årets uttynningsfiske av og en oppsummering på hjemmesida vil komme. Men så langt kan vi fastslå at 223 garnnetter har gitt ca 100 kg og 2500 røyer.

Gasta Design