Referat fra fjellstyremøtet i forrige uke.

Foto Jan Nordvålen

Foto Jan Nordvålen

Protokollen fra fjellstyremøte i forrige uke er nå klar og ligger tilgjengelig på denne siden under "Fjellstyrepolitikk - møtereferat og sakspapirer".

Som vanlig var det mange interessante saker. Flere har ringt og forhørt seg om hvordan det blir med jaktkort utover høsten. Fjellstyret vedtok i møtet å ikke åpne for salg av ytterligere jaktkort. Dessuten ble dags- og ukeskvoten i september bestemt. 2 ryper/skogsfugl pr dag pr jeger (maks en røy/orrhøne) er dagskvoten og som ukeskvote gjelder maks 4 ryper/skogsfugl pr jeger hvorav maks 1 av skogsfuglene kan være røy eller orrhøne. 

Fjellstyret har ellers registrert at det var litt debatt og kommentarer på sosiale medier til saksframlegg og instilling i sakene vedr. snøskutertraseer og endringer av motorferdselsloven (sak 59.14 og 60.14). Hva som ble fjellstyrets uttalelser i disse sakene kan du se i protokollen. 

Gasta Design