Feil i mailadrsse ang. elgjakt på Heggeriset Hylleråsen viltstellfonening

Det hadde sneket seg inn en feil i mailadressen til Jon Inge, legger derfor saken ut på nytt med riktig adresse og ny søkndasfrist.

2 jaktfelt på elg lyses ut for årene 2018-2021. De ligger helt sør i Engerdal Kommune.

Rølia, 20000 mål er tildelt 2 ungdyr til høstens jakt.

Rødalen, 17000 mål er tildelt 1 okse med maks 6 tagger og 2 ungdyr.

Krav om minst 4 innenbygds på hvert jaktfelt, jaktleder skal være innenbygds. Blir det ikke nok innenbygdslag blir også utenbygds tatt i betraktning.

Hvis det søkes på begge felt, skal de settes opp i prioritert rekkefølge.

Søknad med navn og adresse på jegerne sendes på mail til Jon Inge Tollefsen innen 7. Mai; joningetollefsen@hotmail.no.

Tlf Jon Inge: 48188446.

Elg på fôr (002).jpg
Merète Trangsrud