Jervetispe med to valper tatt ut.

I helga ble jervetispa på bildet og de to valpene hennes avlivet på Storbekkfjellet mellom Sorken og Elgåa. Denne ynglingen var innenfor Elgå reinbeitedistrikt og for å forebygge mot skader i reinsflokkene ble det bestemt av myndighetene at denne skulle ut om det var mulig å få til. Mannskaper fra SNO var inne på yngleplassen på lørdagen og da ble valpene og jervetispa avliva.

jerv stor.JPG
Bjørnar Johnsen