Sporprøver 2018

SPORPRØVER
Litt info om årets sporprøver. Østerdalen Elghundklubb arrangerer også i år sporprøver og årets prøver er snart i gang så fort snøen blir borte. Vi administrerer sporprøver i et geografisk stort område hvor det gås veldig mange sporprøver. Området omfatter kommunene Stor Elvdal, Rendalen, Alvdal, Tynset, Folldal, Tolga, Os, Røros og Engerdal.
Felles for både ferskspor og blodsporprøven er at begge koster kr 600.- for medlemmer. Dobbel pris for ikkemedlemmer.
For begge prøvene er det krav om at hunden må være ID merket og hunden må være minst
9 mndr gammel før prøven avlegges.

BLODSPORPRØVE
Denne kan gås fra 1. mai eller så snart snøen blir borte, da denne ikke kan gå på snødekt mark av naturlige årsaker. Du melder på ved å klikke deg inn på

https://www.oehk.no/ - påmelding - påmelding jaktprøver. Velg så enten blodspor separat eller fersksporprøve og fyll i resten av rubrikkene. Deretter må det betales online for prøven før den kan sendes. Ha derfor Visakortet klart når du logger deg på. Årets prøveleder for blodspor separat er Odd Sømåen (tlf 90988491) som får påmeldingsskjemaene og som da videreformidler prøvene til dommer som bor i nærheten. Det oppfordres som før om å gå blodsporet så tidlig som mulig da presset utover sommeren blir større når både ferskspor og jaktprøvene starter opp. Sen blodsporpåmelding må påregne venting.
Blodsporprøve separat er blodsporprøvene som kan gås hvilken dag som helst etter avtale mellom dommer og fører innenfor en tidsramme fra 1. mai til 23. des. Blodspor samlet er en datofestet prøve som klubben har og som går den 2. juni på Langen ved Røros. Om noen vet de har tid å gå da så meld på.

FERSKSPORPRØVE
Fersksporprøvene starter opp 1. juli og kan etter påmelding gås valgfritt hvilken dato som helst etter avtale mellom dommer og fører. Fersksporprøven gås på minst 1 time gammelt spor der hunden skal spore i 30 minutter. Denne kan også kun gås på barmark naturlig nok.

Årets prøveleder er Bjørn Grue (tlf. 95139493) som mottar fersksporpåmeldingene og videresender disse til den dommer som bor nærmest, om mulig.

Foto: Odd Sømåen Bildet viser Lekåsens Guri med fjellstyrets administrative leder Ole Opseth som fører, under fjorårets fersksporprøve som ble bestått med god margin.

Foto: Odd Sømåen
Bildet viser Lekåsens Guri med fjellstyrets administrative leder Ole Opseth som fører, under fjorårets fersksporprøve som ble bestått med god margin.

Merète Trangsrud