Dagens elgfall

På statsallmenniga skøyt Sømåkvolvet en okse i går. I dag har Galtåsen sør og Løvåsen sør skutt hver sin okse, Skjærbekkdalen ei ku og Vurrusjølia øst 2 kalver. Til nå er det skutt 83 elg av en kvote på 144 på statsallmenninga. Har ikke kommet noen meldinger om felt elg fra viltstellområde I og II i dag. På bildet viser Helena og Torgeir meg elgmottaket på Ås gård i Elvdalen hvor det er plass til flere dyr nå. Geir Erik Ås og Malene Busk tar imot elg som skal leveres til Stensås slakteri ved Røros. Stensås kommer med bil som henter elgslaktene og jaktlaga slipper å ta turen til Brekken.

Gasta Design