Protokoll fra Fjellstyremøtet 8 okt er klar.

Steiner i vann.jpg.png

Nå er protokollen fra forrige fjellstyremøte som var den 8 oktober klar. Det var bare to saker som ble behandlet i dette møtet. Den ene var en tilskuddssak og den andre var økonomirapport for 2. tertial. Lurer du på om fjellstyret egentlig har kontroll på økonomien? Fikk administrasjonen på pelsen for ekstravagant forbruk? Gå inn på fliken Fjellstyrepolitikk og finn fram møtepapirene fra forrige møte så finner du kanskje svaret. 

Gasta Design