Danielsen oppsyn dok.jpg

Som en del av natur- og kulturminneoppsynsstudiet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag var Håvard Danielsen denne uka på oppsynspraksis i Engerdal. Danielsen likte det han så, både av arbeidsoppgaver og kjent og kjær natur i Femundsmarka. For med røtter i Engerdal og stor friluftsinteresse har områdene øst for Femunden, på begge sider av fylkesgrensa, blitt avlagt mangt et besøk av rørosingen. Arbeidsoppgavene var, som vanlig er for fjelloppsyn, varierte og omfattet både utsetting av fisk, skuterreparasjon, søppelhåndtering, vedhogst- og kjøring og oppsyn. Danielsen er for øvrig singel.

Vedarbeid 
Søppelkjøring
 

Gasta Design