Kontroll av motorferdsel

Regjeringen har i Miljødirektoratet/SNO's budsjett for 2015 lagt vekt på økt kontroll med motorferdsel i utmark. Dette gjelder både SNO og Politiet. Også forvaltningsmyndighetene for verneområdene har anmodet om økt kontroll av motorferdsel.

SNO, og personell som SNO kjøper tjenester av - herunder Fjellstyrets Fjelloppsyn - foretar kontroll med bestemmelsene i Naturoppsynsloven. Oppsynet kan stanse personer/kjøretøy og kontrollere at ferdeselen er lovlig.

Sist helg var det kontroll i deler av engerdal med positivt resultat. Vi oppfordrer alle som har en eller annen form for dispensasjon til å sjekke at den er gyldig og at den er i henhold til formålet. 

Gasta Design