Vårlig drama for lavskrikefamilien

Foto: Henning Flobak og Morten Aas.

Foto: Henning Flobak og Morten Aas.

Henning Flobak forteller også om en spesiell opplevelse en kveld for en uke siden han var ute og gikk en tur. Han ble var skrik og skrål i nærheten og gikk nærmere for å se. Det viste seg at han havnet midt oppe i en situasjon der en jaktfalk var i ferd med å ta en lavskrikeunge. Lavskrikeungen klarte seg ikke. Flobak var mest overrasket over at lavskrika har unger så tidlig, så han sjekket derfor med fugleboka når han var vel hjemme. Og riktig: Lavskrika legger 3-5 egg i mars- april og etter en rugetid på ca 20 dager klekker de. I Engerdal er ikke lavskrika uvanlig i og med den er knyttet til barskog og gjerne gammelskog. For en del tilreisende gjester fra sydligere strøk er den nok litt eksklusiv. Det er en myteomspunnet fugl og har rykte på seg for å bringe ulykke. Tidligere trodde man at om man skjøt en lavskrike kom man ikke til å treffe mer med det våpenet. Dessuten kunne man rammes av ulykker. Uansett, kort vei fra vugge til grav for denne lavskrikeungen

Gasta Design