Vær og førerapport

Flom Snerta web.JPG.png

For mange nærmer det seg langhelg og en bra mulighet for å komme seg ut på tur. Fjellstyret kan melde at for Femundsmarka begynner de fleste vann å bli isfri, men det kan fortsatt ligge is på de høyereliggende vannene. Røvoltjønnene er isfri og det er isfritt etter Røavassdraget og Grøtådalen, men her er det høy vannstand og forsiktighet må utvises. Det er ellers høy vannstand i Femundselva og sidevassdrag. Flomtoppen er nådd og det er ikke meldt om nedbør av betydning framover, så vannstanden vil synke gradvis. Men flommen vil nok vare fram mot pinsehelga.  
Når det gjelder muligheten for fiske er det som nevnt flom i elver og åer. Her er vannstanden litt for høy ennå, men bare verste flommen er over burde det til og med være mulig å finne vakende fisk. I tjerner og sjøer er det fiskbart. Noen sjøer, som f.eks Litl-Engeren, Engersjøen, Femund, Isteren, Sennsjøen m.fl. har relativt høy vannstand. Det ryktes fra sikre kilder at Bjarne Granli har vært ute med sine fiskeinteresserte døtre her om dagen og prøvd gjedda i Drevsjøen med vellykket resultat. Så gjedda er nok på gang. Det er mange bra gjeddevann i Drevsjøområdet som nå bør prøves.  

Femundselva ved Mælbekken.

Gasta Design