Vern om dine fiskevann

Foto: Finn Økland/NINA ID:289

Foto: Finn Økland/NINA ID:289

Spredning av fisk i vann og vassdrag har resultert i at lokale fiskebestander har blitt nærmest utryddet flere steder. Forskere fra NINA oppfordrer publikum til å melde fra om spredning av fisk. Og vi minner om viktigheten av å ikke sette ut fisk der den ikke hører hjemme.

Les mer på NINA sine hjemmesider!

Gasta Design