Dagens Fjellstyremøte er utsatt.

Foto: Ole Opseth ID:290

Foto: Ole Opseth ID:290

På grunn av frafall har fjellstyret sett seg nødt til å utsette dagens møte til den 12 januar kl 10:00. Det blir derfor ikke noe fjellstyre møte i dag som tidligere annonsert. Uansett, møtepapirene ligger under knappen Styrearbeid på denne siden, så har du ikke kikket på dem enda kan du se dem der. 

Gasta Design