Vedbjørka på Drevsjømoen

Foto: Terje vestad

Foto: Terje vestad

På Drevsjømoen har vi to karer som jobber litt mer med ved enn folk flest: "Ved-Per" (les Drevsjømoen) og "Ved-Bjarne" (les Granli). Sistnevnte har i flere år vist seg som rene ved-kunstneren. Og vi har gjennom tidligere saker vist både ørreten og rypa som Bjarne har laget. I år har han formelig klinket til igjen: Ikke nok med at han hogger bjørk - sluttproduktet er jamen også blitt netopp det. Som Bjarne selv sier: "Av bjørk er du kommet...." :-) 

Ørreten i østlendingenfjorårets rype

Gasta Design