Femte rådybukken felt

Den femte rådyrbukken er felt og det var Eivind Sundet som lurte den ved Galten. Bukkejakta er en avlysningsjakt som blir stoppa om den tildelte bukkekvota på 15 dyr blir felt før jaktslutt 24. september. De av bukkejegerne som feller en bukk må melde fra om det umiddelbart til fjellstyret. 

Gasta Design