Uttynning i Slågåtjønna

Foto: Tore Stengrundet ID:438

Foto: Tore Stengrundet ID:438

 

Engerdals høyest beliggende fiskevann har lenge hatt rykte på seg som et småfiskvann som knapt nok huser matfisk. Resepten på det er selvsagt å gjøre et solid uttak av småfisk for å bedre veksten. Denne uka ble det derfor flesket til med 108 garnnetter i det 3 ha store vannet. Overraskelsen var stor da fangsten ikke ble større enn 5,51 kg og 101 røyer. Når et titalls fisker på 3 - 7 hg i tillegg ble sluppet tilbake, er det ikke annet å gjøre enn å friskmelde tjønna oppunder Storslåga. Samtidig ga fisket en påminnelse om hvor tynt det er med fisk i slike høytliggende, næringsfattige vann. Antagelig overstiger den samlede bestanden knapt nok 30 kg, og da sier det seg selv at uttaket av større fisk her bør være svært begrenset. Så får du ei fin røye i Slågåtjønna, nøy deg helst med den ene og tenk på at alt av fisk i tjønna får plass i tre tilitersbøtter. 

Gasta Design