Solid kratlåbbår

Foto: Olav Riseth ID:439

Foto: Olav Riseth ID:439

 

At Kratltjernene i Femundsmarka huser fin fisk, er noe mange vet. Få har likevel fått så mye storfisk der som Olav Riseth. Nå skal det riktig nok legges til at det er få som har vandret så mange ganger over  de steinete fjellene for å besøke dette paradiset, og hvilket nummer i rekken ukas tur var for Olav vites ikke. Men en av de større abborene i tjernene klarte han i alle fall å lure. 1,7 kg smellfet piggfinnefisk lar seg høre, men rekorden på 2 kg fra noen år tilbake står fortsatt.

Gasta Design