Utlysning Beverjakt 2017 - 2018.

Foto: Arkiv ID:704

Foto: Arkiv ID:704

Engerdal Fjellstyre lyser ut jakt på bever for perioden 1 oktober 2017 til 15 mai 2018. Det kan selges intill 15 jaktkort i denne perioden. Kortene tildeles etter søknad og fordeles jevnt mellom innen- og utenbygdsboende jegere. Søknadsfristen er 25 september. Dersom det skulle være færre søkere enn antall kort ved søknadsfristens utløp selges disse fortløpende. Pris pr. fellingstillatelse er kr 500,-. Både enkeltpersoner og jaktlag kan søke. Søknad sendes oss enten pr post til Engerdal fjellstyre, Hyttveien 45, 2443 Drevsjø, eller pr e-post til post@engerdal-fjellstyre.no innen 25 september.

Fullstendig utlysningstekst kan du lese her. 

Gasta Design