Lisensjakt jerv

Foto:Viltkamera, Bjørnar Johnsen ID:707

Foto:Viltkamera, Bjørnar Johnsen ID:707

Lisensjakt av jerv startet på søndag og Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemdas vedtak i saken etter at vedtaket var påklaget. Lisensfellingsområdet er delt i ulike soner i henhold til forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark. Inntil 14 jerver kan felles i Hedmark. Inntil 11 dyr, hvorav maksimalt 6 hunndyr, kan felles i grønn sone. Av denne kvoten kan 3 dyr, hvorav maks 2 hunndyr, felles i blått område utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Innenfor ulvesonen kan det felles 3 dyr hvorav maksimalt 2 hunndyr. Tamreinområdet i Engerdal er i grønn sone hvor det kan felles felles inntill 11 dyr og resterende av Engerdal er i blått område utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv hvor 3 av de 11 jervene kan felles. Se hele vedtaket her med kart. For de som ikke har elgjakt på statsallmenninga (elgjegerne har denne muligheten i elgkontrakten) og ønsker være med på lisensjakt av jerv eller ulv er det bare å registrere seg på fjellstyrekontoret med en e-post eller en telefon. Jakt på jerv og ulv (ulvejakta starter 1. oktober) krever lisens som løses via internett på jegerregisteret.no   

Gasta Design